Obecné obchodní podmínky

Vítejte na webových stránkách orcashop.cz, které spravuje společnost KN Trade d.o.o., Karantanska cesta 2a, SI-1230 Domžale, Slovinsko (dále jen společnost).

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na všechny činnosti povolené v internetovém obchodě, který je k dispozici na orcashop.cz (dále jen web). Všeobecné podmínky jsou závazné pro všechny uživatele. Podmínky si prosím pozorně přečtěte. Pokud s podmínkami zcela nebo zčásti nesouhlasíte, nemusíte náš web používat. Všeobecné podmínky představují smlouvu uzavřenou mezi vámi a společností. Všeobecné obchodní podmínky si může uživatel libovolně uložit a reprodukovat je a jsou mu k dispozici i po ukončené aktivitě nebo uzavřené smlouvě se společností.

Web je poskytován „tak, jak je“, a společnost neposkytuje žádná vyjádření ani záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, s ohledem na majetková práva, marketing nebo jakoukoliv jinou způsobilost pro jakýkoliv účel týkající se produktů nabízených na webu.

Majitel webových stránek vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil přesnost a aktuálnost informací na těchto webových stránkách. Zároveň si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění kdykoliv změnit obsah webových stránek nebo je přestat aktualizovat a nepřijímá žádnou odpovědnost za opětovnou aktualizaci webových stránek. Majitel webových stránek může kdykoli a bez upozornění změnit služby, produkty, ceny nebo programy popsané na tomto webu. Použití ochranné známky majitele webu je povoleno pouze s předchozím souhlasem majitele webu. Veškeré texty, obrázky a další obsahy zobrazené na webových stránkách byly vybrány a upraveny majitelem webu a jedná se pouze o informativní údaje shromážděné za účelem prezentace prodávaných produktů a služeb společnosti.

Společnost se zavazuje věnovat náležitou pozornost tomu, aby všeobecné obchodní podmínky nebyly v rozporu s právními předpisy, a to jak na úrovni vnitrostátních právních předpisů, tak na úrovni závazných právních předpisů Evropské unie (dále jen: EU). Pokud by ustanovení všeobecných podmínek bylo v jasném a zjevném rozporu s právními předpisy resp. závaznými pravidly na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni EU, bude takové ustanovení považováno za neplatné. Pokud všeobecné podmínky neobsahují ustanovení, které zákon nebo jiný závazný předpis vyžaduje a předepisuje, považuje se, že takové ustanovení je součástí všeobecných obchodních podmínek.

 1. Ceny

Všechny ceny v internetovém obchodě orcashop.cz jsou uvedeny v KČ a zahrnují DPH. KN Trade d.o.o. je daňový poplatník. Cena produktu, DPH a náklady na poštovné jsou uvedeny v nákupním košíku před dokončením objednávky. Kupní smlouva mezi prodejcem a kupujícím je uzavřena v okamžiku, kdy zákazník potvrdí objednávku. Potvrzením objednávky se stávají všechny ceny a další podmínky závazné a platí jak pro prodejce, tak pro kupujícího. Ceny jsou platné v okamžiku zadání objednávky. Nabídka platí do zrušení.

 1. Způsoby platby

Internetový obchod umožňuje následující způsoby platby:

 • Dobírka – kupující platí kurýrovi v hotovosti nebo kreditní kartou při doručení objednaného zboží na adresu kupujícího;
 • Platba kreditní kartou;
 • Platba přes PayPal
 1. Náklady a dodání zboží

Poštovné může být zahrnuto v ceně, zdarma nebo samostatně jasně uvedeno. Kupující je informován o výši poštovného před potvrzením svého nákupu.

V případě platby na dobírku si zásilková služba účtuje takovou provizi za doručení balíčku, jako byla účtována v době zadání objednávky. V případě platby objednávky kreditní kartou nebo přes Paypal v okamžiku zadání objednávky tyto náklady nevzniknou.

Objednané zboží bude doručeno na adresu, kterou jste uvedli jako doručovací adresu.

Pokud je zboží na skladě, bude odesláno do 1–3 pracovních dnů, přesné datum dodání bude kupujícímu oznámeno e-mailem. Kromě zboží obdrží kupující případný návod k použití a fakturu, která je u některých produktů považována za záruční list. Fakturu zákazník obdrží poštou spolu s balíčkem nebo při objednání na uvedenou e-mailovou adresu. Pokud zboží není na skladě, bude zákazník informován o změně podrobných údajů týkajících se dodání v průběhu pracovního dne. Informace o doručovateli jsou kupujícímu k dispozici v potvrzení objednávky, které obdrží na svou e-mailovou adresu.

 1. Postup při objednávání zboží a nákupu

Registrace není povinná, zákazník může objednávku provést také jako host. Zákazník vybere položku a kliknutím ji přidá do košíku. Kliknutím na tlačítko „Zobrazit košík“ nebo na košík vpravo nahoře bude přesměrován do košíku. Zde může upravit množství zboží nebo odebrat konkrétní položku a změny potvrdit kliknutím na tlačítko „Aktualizovat košík“.

Postup nákupu:

 1. Krok: Zákazník vybere požadovanou položku v nabídce internetového obchodu a potvrdí množství a výběr kliknutím na tlačítko „přidat do košíku“. Po dokončení výběru zboží má zákazník k dispozici přehled se shrnutím objednávky. Po kontrole obsahu objednávky zákazník potvrdí výběr kliknutím na tlačítko „pokračovat k pokladně“.
 2. Krok: Zákazník vyplní formulář s osobními údaji, které jsou nutné pro doručení požadované objednávky. Po zadání údajů je nákup dokončen výběrem způsobu doručení. V tomto kroku je kupující také informován o předpokládaném termínu dodání. Před dokončením nákupu má zákazník možnost vybrat si mezi různými způsoby platby. V závislosti na provedeném výběru se před dokončením platby přepočítá celková hodnota objednávky. Zákazník dokončí nákup kliknutím na tlačítko „dokončit nákup“.
 3. Krok: Po dokončení nákupu se zákazníkovi na webové stránce zobrazí potvrzovací zpráva, že objednávka byla úspěšně provedena, spolu s detaily o zadané objednávce. Na zadanou e-mailovou adresu z bodu 2 obdrží zákazník také potvrzovací e-mail se shrnutím objednávky a návodem k použití objednaných produktů.

V případě chyby při nákupu má zákazník možnost objednávku zrušit. Kupující může objednávku zrušit do 3 hodin jejím zadání prostřednictvím e-mailu [email protected]. V případě zrušení e-mailem musí být ve zprávě uvedeny následující informace: v nadpise zprávy: Storno objednávky; v obsahu zprávy:

– název nebo popis produktu

– jméno a příjmení zákazníka a jeho adresa (ulice a číslo domu, PSČ a obec)

Rádi bychom vás informovali, že vám bude při potvrzení objednávky účtována celá částka vybraného nákupu, včetně veškerých nákladů na doručení nebo jiných nákladů, které se na nákup vztahují. Před provedením nákupu vás upozorníme na veškeré další náklady. Se zvolenou platební metodou mohou být spojeny i další náklady.

 1. Záruka

Na některé zboží v naší nabídce se vztahuje 12 měsíční záruka. Záruku můžete uplatnit pouze na technické zboží a elektronická zařízení z naší nabídky. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí zboží. Záruku můžete uplatnit v souladu s 19. článkem Zákona o ochraně spotřebitele na základě faktury, která platí jako záruční list.

Společnost si vyhrazuje právo odmítnout záruku v případě, že k reklamaci nebude připojena faktura nebo nebude čitelná případně bude jinak nedokonalá.

Záruka se nevztahuje na:

 • fyzická poškození;
 • opotřebení zboží kvůli jeho používání;
 • závady, které jsou způsobeny v důsledku nesprávného, nevhodného nebo nedbalého použití zboží.

Výrobky, v souvislosti se kterými uplatňujete záruku, musí být zkontrolovány, proto přiložte také fotografie nebo videa zobrazující chybu. V případě potřeby vás požádáme, abyste nám zboží vrátili, abychom jej mohli zkontrolovat.

V případě, že oprava trvá déle než 45 dní, vám zboží vyměníme za nové. Pokud to nebude možné, vrátíme vám kupní cenu zboží v plné výši.

 1. Výrobní vada

Kupující je povinen na vlastní náklady a v zákonné lhůtě informovat prodávajícího o možné výrobní vadě, spolu s jejím podrobným popisem, a zároveň umožnit kontrolu zboží. Krátký popis postupu a formulář pro reklamaci v případě výrobní vady najdete v záložce Stížnosti a výměny ve spodní části webových stránek. Právo na uplatnění reklamace v případě výrobní vady zboží podrobněji upravují ustanovení Zákona o ochraně spotřebitele.

V jakých případech se jedná o výrobní vadu?

 • Pokud zboží nemá vlastnosti nezbytné pro jeho běžné použití nebo provoz;
 • pokud zboží nesplňuje vlastnosti nezbytné pro speciální použití, pro které jej kupující kupuje a o kterém prodávající věděl nebo by o něm měl vědět,
 • pokud zboží nesplňuje vlastnosti a funkce, které byly výslovně nebo mlčky dohodnuty nebo předepsány,
 • pokud prodejce zaslal zboží, které neodpovídá typu nebo modelu, kromě případů, kdy byl typ nebo model zobrazen pouze informativně.

Jak se kontroluje způsobilost zboží?

Kontrola se provádí srovnáváním zboží s jiným bezchybným zbožím stejného typu, prohlášením výrobce nebo údaji na samotném zboží.

Jak probíhá uplatňování reklamace v případě výrobní vady?

Kupující je povinen v zákonné lhůtě informovat prodávajícího o možné výrobní vadě, spolu s jejím podrobným popisem, a zároveň umožnit kontrolu zboží. Formulář pro hlášení výrobní vady je k dispozici LINK

Právo na uplatnění reklamace v případě výrobní vady zboží podrobněji upravují ustanovení Zákona o ochraně spotřebitele.

 1. Právo na odstoupení od smlouvy

Zákazník, který provedl nákup prostřednictvím internetového obchodu, má právo odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné do 14 dnů ode dne doručení objednávky. Kupující nemusí uvádět důvod svého rozhodnutí. Odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na zákazníky, kteří jsou fyzickými osobami a kteří získávají nebo používají zboží a služby pro účely mimo svou profesionální nebo výdělečnou činnost.

Kupující, který odstoupí od smlouvy nebo objednávky, musí vrátit nepoškozené zboží v původním obalu a ve stejném množství. Pokud prodávající zjistí, že je vrácené zboží poškozené nebo že se vrácené množství neshoduje s prodaným, má právo odmítnout odstoupení od smlouvy a kupující je rovněž povinen uhradit případné škody.

Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • pokud zboží nebo příslušenství není vráceno v původním nepoškozeném obalu a ve stejném množství;
 • pokud zařízení nebo software obsahuje uživatelská data, obrázky, nastavení;
 • pokud je bezpečnostní pečeť na zboží poškozená nebo rozbitá;
 • pokud jsou návod k použítí a záruční list zboží poškozeny nebo chybí;
 • při dodání zboží, které je z důvodu své povahy neoddělitelně smícháno s jinými předměty;
 • při nákupu baterií, dobíjecích baterií a bateriových zdrojů, kabelů, žárovek, komponent, pokud je otevřena bezpečnostní pečeť nebo pokud byl odstraněn původní obal;
 • při dodávce modelů, které jsou částečně nebo zcela sestaveny spotřebitelem;
 • při nákupu jednorázových produktů, rezervních a náhradních dílů.

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy má formu jednoznačné prohlášení, na kterém je jednoznačně uvedeno, že odstupujete od smlouvy. Oznámení o odstoupení nám můžete zaslat jedním z následujících způsobů:

 • písemně na adresu společnosti;
 • e-mailem na [email protected], v takovém případě okamžitě potvrdíme přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy;
 • na zadní straně faktury nebo na přiloženém formuláři označíte, že zboží vracíte, a fakturu společně s formulářem pro vrácením a zbožím vrátíte na naši adresu.

Považuje se, že jste zaslali oznámení o odstoupení od smlouvy včas, pokud jej odešlete ve lhůtě stanovené pro odstoupení od smlouvy. Důkazní břemeno týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy uvedeného v tomto článku leží na straně spotřebitele.

Formulář pro odstoupení od smlouvy je k dispozici LINK

Po odeslání oznámení o odstoupení musíte zboží vrátit do 14 dnů ode dne, kdy jste prohlášení o odstoupení odeslali. Zboží vrátíte na naši adresu: KN Trade d.o.o., Šaranovičeva cesta 36c, 1230 Domžale, Slovinsko. Považuje se, že jste zboží vrátili včas, pokud je odešlete před vypršením 14denní lhůty pro vrácení.

Pokud jste za objednané zboží již zaplatili, vrátíme vám veškeré platby, které byly provedeny v souvislosti s objednávkou okamžitě, případně nejpozději do 14 dnů od vrácení zásilky na naši adresu. Zásilka je vrácena na naši adresu, když ji sklad zaznamená jako vrácenou zásilku. Vyhrazujeme si právo zadržet přijaté platby až do vrácení zboží, které je předmětem odstoupení od smlouvy. Pokud kupující požadoval nestandardní doručení (například rychlé doručení), není prodávající povinen uhradit náklady na toto doručení.

Kupní cenu převedeme na váš osobní bankovní účet, který jste zadali do formuláře.

Reklamaci nemůžeme uznat v případě zboží, u kterého se zjistí, že bylo poškozeno v důsledku nesprávného nebo nevhodného zacházení či použití, které není nezbytně nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkce zboží. Pokud si přejete zboží i po zamítnutí reklamace znovu převzít, tak vám jej zašleme. Zároveň vám však zaúčtujeme náklady spojené s jeho dodáním.

 1. Ochrana osobních údajů

Společnost KN Trade d.o.o. respektuje vaše právo na soukromí a usiluje o nejvyšší úroveň ochrany vašich osobních údajů. Při poskytování našich služeb prostřednictvím této webové stránky jsme proto povinni jednat v souladu se zákony a předpisy, které upravují ochranu osobních údajů, zejména v souladu s příslušným Zákonem o ochraně osobních údajů, Zákonem o elektronických komunikacích a Obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů.

Společnost se zavazuje, že shromážděné osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím webových stránek, budou použity v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů, že vaše osobní údaje nebudeme prodávat, půjčovat ani jinak předávat třetím stranám, s výjimkou případů, kdy to nařizuje zákon.

 1. Dostupnost informací

Společnost se zavazuje, že zákazníkům poskytne následující informace:

 • identita společnosti (název a sídlo společnosti, registrační číslo),
 • kontaktní informace, které uživateli umožní rychlou a efektivní komunikaci (e-mail),
 • základní vlastnosti zboží nebo služeb (včetně poprodejních služeb a záruk),
 • konečnou cenu zboží nebo služeb, včetně DPH, nebo způsob výpočtu ceny, pokud cenu vzhledem k povaze zboží nebo služby nelze předem vykalkulovat,
 • dostupnost zboží (veškeré zboží i služby, které nabízíme na webových stránkách jsou k dispozici v rozumné lhůtě),
 • platební podmínky, způsob dodání zboží nebo provedení služby (způsob, místo a termín dodání),
 • informace o případných dalších nákladech na dopravu, dodání nebo přepravu, anebo upozornění, že tyto náklady, pokud je nelze předem vykalkulovat, mohou vzniknout,
 • časová platnost nabídky,
 • podmínky, termíny a postupy v případě odstoupení od smlouvy; kromě toho také peněžní částka za vrácení zboží,
 • vysvětlení reklamačního postupu, včetně informací o kontaktní osobě nebo zákaznickém servisu,
 • seznámení se s odpovědností za výrobní vady,
 • možnost a podmínky poprodejních služeb a případné dobrovolné záruky.

Při umisťování produktů na webové stránky může dojít k chybám, na které nemáme vliv a za které neneseme odpovědnost. V případě velké nesrovnalostí v cenách nebo technických údajích vás při objednávce upozorníme.

 1. Komunikace

Společnost bude uživatele kontaktovat prostřednictvím dálkových komunikačních prostředků, pouze pokud proti tomu uživatel výslovně nevznese námitku. Reklamní e-maily a/nebo SMS zprávy budou obsahovat následující prvky:

 • budou jasně a jednoznačně označeny jako reklamní sdělení,
 • odesílatel bude jasně viditelný,
 • různé kampaně, propagační akce a další marketingové techniky budou příslušně označeny.

Rovněž budou jasně definovány podmínky pro účast:

 • bude jasně uveden způsob odhlášení z odběru reklamních sdělení,
 • společnost bude výslovně respektovat přání uživatele nepřijímat reklamní sdělení.

Uživatel souhlasí, že když se přihlásí k odběru e-novinek, budeme ho pravidelně informovat o novinkách na webu nebo v nabídce a propagačních akcích. Poskytovatel se zavazuje, že žádným způsobem nezneužije ani nepředá e-mailovou adresu uživatele třetí straně. Uživatel se může kdykoli přihlásit nebo odhlásit z odběru novinek od poskytovatele.

 1. Správa souborů cookie

Základem pro oznámení je novelizovaný Zákon o elektronických komunikacích (Zákon o elektronskih komunikacijah, Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 109/2012; dále ZEKom-1), který vstoupil v platnost počátkem roku 2013. Zavedl nová pravidla týkající se používání souborů cookie a podobných technologií k ukládání informací nebo přístupu k informacím uloženým v počítači nebo mobilním zařízení uživatele.

Co to jsou soubory cookie?

Soubory cookie jsou malé soubory, které jsou důležité pro provoz webových stránek, nejčastěji pro zlepšení uživatelské zkušenosti.

Soubor cookie obvykle obsahuje posloupnost písmen a čísel, která se načte do počítače uživatele při jeho návštěvě konkrétního webu. Při každé další návštěvě tohoto webu, web získá informace o načteném souboru cookie a identifikuje uživatele.

Kromě funkce zlepšení uživatelské zkušenosti jsou funkce těchto souborů různé. Soubory cookie lze také použít k analýze chování nebo identifikaci uživatelů. Proto rozlišujeme mezi různými typy souborů cookie.

Typy souborů cookie, které používáme na tomto webu a jeho subdoménách

Soubory cookie, které používáme na tomto webu, jeho podstránkách a subdoménách:

IME SOUBORU COOKIE ÚČEL TRVÁNÍ SPOLEČNOST
sb Fungování Facebook plug-in 2 roky Facebook
fr Fungování Facebook plug-in 3 mesiace Facebook
xs Fungování Facebook plug-in 3 mesiace Facebook
c_user Fungování Facebook plug-in 3 mesiace Facebook
presence Fungování Facebook plug-in Trvanie uloženia cookies Facebook
pl Fungování Facebook plug-in 1 mesiace Facebook
wd Fungování Facebook plug-in 1 týždeň Facebook
datr Fungování Facebook plug-in 3 mesiace Facebook
m_pixel_ratio Fungování Facebook plug-in Trvanie uloženia cookies Facebook
dpr Fungování Facebook plug-in 1 týždeň Facebook
act Fungování Facebook plug-in Trvanie uloženia cookies Facebook
_lo_v Fungování Facebook plug-in 3 mesiace Ghost monitor
__cfduid Fungování Ghostmonitor plug-in 1 roky Ghost monitor
_lo_u Fungování Ghostmonitor plug-in 1 roky Ghost monitor
_ga Fungování Ghostmonitor plug-in 1 roky Ghost monitor
__insp_slim Fungování chatu na stránce 2 mesiace Livechat inc.
__lc_vv Fungování chatu na stránce Trvanie uloženia cookies Livechat inc.
_ga Fungování chatu na stránce 2 roky Livechat inc.
__lc_cst Fungování chatu na stránce 2 roky Livechat inc.
__insp_targlpt Fungování chatu na stránce 2 mesiace Livechat inc.
__insp_targlpu Fungování chatu na stránce 2 mesiace Livechat inc.
__insp_nv Fungování chatu na stránce 2 mesiace Livechat inc.
__insp_norec_sess Fungování chatu na stránce 2 mesiace Livechat inc.
__livechat_chat Fungování chatu na stránce 3 roky Livechat inc.
__lc_cid Fungování chatu na stránce 2 roky Livechat inc.
__insp_wid Fungování chatu na stránce 2 mesiace Livechat inc.
__livechat Fungování chatu na stránce 3 roky Livechat inc.
__livechat_lastvisit Fungování chatu na stránce 3 roky Livechat inc.
__utma Statistika procházení internetové stránky 2 roky Google Analytics
__utmz Statistika procházení internetové stránky 6 mesiacov Google Analytics
__utmc Statistika procházení internetové stránky Trvanie uloženia cookies Google Analytics
__utmv Statistika procházení internetové stránky Trvanie uloženia cookies Google Analytics
__distillery Provoz videopřehrávače Doba trvání relace KN Trade
woocommerce_items_in_cart Provoz webových stránek Doba trvání relace KN Trade
__kla_id Provoz webových stránek Doba trvání relace KN Trade
wp_woocommerce_session_ Provoz webových stránek Doba trvání relace KN Trade

Nezbytné soubory cookie

Tyto typy souborů cookie umožňují použití základních komponent pro správné fungování webových stránek. Bez těchto souborů cookie by služby, které chcete použít na tomto webu, nefungovaly správně (např. přihlášení, proces nákupu atd.).

Výkonové soubory cookie

Tyto typy souborů cookie shromažďují údaje o tom, jak se uživatelé chovají na webových stránkách pro zlepšení uživatelské zkušenosti návštěvníků webu (např. které části webu nejčastěji navštěvují). Tyto soubory cookie neshromažďují informace, na základě kterých by mohl být uživatel identifikován.

Funkční soubory cookie

Tyto typy souborů cookie umožňují, aby si web pamatoval některá z vašich nastavení a možností (např. uživatelské jméno, jazyk, oblast) a zajišťoval pokročilé, personalizované funkce. Tyto typy souborů cookie nám umožňují sledovat vaši aktivitu na webu.

Cílené nebo reklamní soubory cookie

Tyto soubory cookie jsou nejčastěji používány reklamními a sociálními sítěmi (třetími stranami) k zobrazování cílenějších reklam, omezení opakování reklam nebo měření účinnosti propagačních akcích. Tyto typy souborů cookies nám umožňují sledovat vaši online činnost.

Kontrola nad soubory cookie

Rozhodnutí k používání souborů cookies je vaše. Soubory cookies můžete kdykoli odstranit, čímž zrušíte svou rozpoznatelnost na webu. Většinu prohlížečů můžete také nastavit tak, aby soubory cookie neukládaly.

Správce souborů cookie

KN Trade d.o.o.

 1. Stížnosti a spory

Společnost dodržuje platné právní předpisy o ochraně spotřebitele. Společnost KN Trade d.o.o. vynakládá veškeré úsilí, aby splnila svou povinnost zajistit efektivní systém vyřizování stížností.

V případě problémů nás může zákazník kontaktovat e-mailem na adrese [email protected]. Postup vyřizování stížnosti je důvěrný.

Společnost si je vědoma, že podstatným rysem spotřebitelských sporů je neúměrnost mezi ekonomickou hodnotou nároku a časem a náklady vynaloženými na vyřešení sporu, což je také hlavní překážkou toho, aby spotřebitel začal soudní spor. Společnost se proto podle svých nejlepších schopností snaží řešit spory smírně.

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V souladu s právními předpisy společnost KN Trade d.o.o. neuznává žádného poskytovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jako příslušného pro řešení spotřebitelských sporů, které by mohl zahájit spotřebitel v souladu se Zákonem o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů.

Společnost, která jako poskytovatel zboží a služeb umožňuje online nakupování, zveřejňuje na svých webových stránkách elektronický odkaz na platformu pro řešení spotřebitelských sporů online (SRPS). Platforma je spotřebitelům k dispozici zde.

Toto nařízení vychází ze Zákona o mimosoudním řešení sporů spotřebitelů, Nařízení (EU) č. 524/2013 Evropského parlamentu a Rady o o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně Nařízení (ES) č. 2016/2004 a směrnice 2009/22/ES.

 1. Převládající právo

Tyto podmínky jsou upravovány a vykládány v souladu se slovinskými právními předpisy. Smluvní strany tímto uznávají jurisdikci slovinských soudů. Všechny smlouvy budou uzavřeny ve slovinštině nebo angličtině.

Tyto podmínky vstoupí v platnost dne 1.1.2021.

 

Údaje o společnosti

KN Trade d.o.o.
Karantanska cesta 2a
1230 Domžale

DIČ: SI95594337

Kontakt:
E-mail: [email protected]